Internet Explorer (6.0)

1. Wybierz menu "Narzędzia".
2. Kliknij polecenie "Opcje internetowe".
3. Kliknij zakładkę "Zabezpieczenia".
4. Kliknij przycisk "Poziom niestandardowy".
5. Przewiń okno do pozycji "Obsługa skryptów".
6. Pod pozycją "Wykonywanie aktywnych skryptów" wybierz opcję "Włącz" i kliknij przycisk "OK".

Netscape Navigator (4.8)

1. Wybierz menu "Edit" (Edycja).
2. Kliknij polecenie "Preferences" (Preferencje).
3. Kliknij pozycję "Advanced" (Zaawansowane).
4. Wybierz pozycję "Scripts & Plugins" (Skrypty i dodatki).
5. Zaznacz pole wyboru "Enable JavaScript" (Włącz obsługę języka JavaScript) i kliknij przycisk "OK".

Mozilla Firefox (1.0)

1. Wybierz menu "Narzędzia".
2. Kliknij polecenie "Opcje".
3. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję "Przeglądanie".
4. Zaznacz pole wyboru "Włącz interpretację kodu JavaScript" i kliknij przycisk "OK".

Mozilla Firefox (1.5)

1. Wybierz menu "Narzędzia".
2. Kliknij polecenie "Opcje".
3. Wybierz ikonę "Treść" na górnym pasku nawigacyjnym.
4. Zaznacz pole wyboru "Włącz obsługę języka JavaScript" i kliknij przycisk "OK".

Apple Safari (1.0)

1. Wybierz menu "Safari".
2. Kliknij polecenie "Preferences" (Preferencje).
3. Kliknij pozycję "Security" (Zabezpieczenia).
4. Zaznacz pole wyboru "Enable JavaScript" (Włącz JavaScript).