Konkurs Bandi Body Care

czas trwania konkursu:
od 05-08-2011 do 14-08-2011
 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

1. Wszystkie osoby chcące wziąć udział muszą mieć ukończone 18 lat.
2. Organizatorem konkursu jest Glow.pl, 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 83 lok. 1803A.
3. Pod odpowiedziami na pytania wpisz swoją dokładną datę urodzenia (dzień-miesiąc-rok).
4. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi osób mających ukończone 18 lat, które podały datę urodzenia w treści e-maila z odpowiedziami na pytania konkursowe.
5. Wraz z odpowiedziami należy przesłać swoje dane: imię i nazwisko, dokładny adres pocztowy, na który ma zostać wysłana nagroda, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Dane te powinny być napisane w e-mailu pod datą urodzenia.
6. Czas trwania konkursu od 5 sierpnia 2011 (od godz. 00.01) do 14 sierpnia 2011 (do godziny 23.59).
7. Czas nadsyłania odpowiedzi – taki jak w punkcie 6 tego regulaminu oraz w punkcie „Zasady udziału w konkursie i nagrody”.
8. Odpowiedzi nadesłane wcześniej lub później niż w dokładnym czasie trwania konkursu określonym w punkcie 6 tego regulaminu nie będą brane pod uwagę.
9. Nagrody przyznawane są codziennie przez 10 dni każdej pierwszej osobie, która prawidłowo i w pełni odpowie na wszystkie pytania konkursowe, prześle je jako pierwsza w terminie podanym w punkcie 6 tego regulaminu oraz w punkcie „Zasady udziału w konkursie i nagrody”, na adres e-mailowy: robert.krupinski@glow.pl
10. O przyznaniu nagrody decyduje data i godzina wpłynięcia e-maila.
11. Nagrody w konkursie: zostały określone w punkcie „Zasady udziału w konkursie i nagrody”.
12. W temacie wysyłanego e-maila wpisz: Konkurs Bandi Body Care
13. Nagrody zostaną wysłane:
- na terenie Warszawy - kurierem lub pocztą
- po za Warszawę - pocztą
14. Prawidłowy przebieg konkursu nadzorują:
- Robert Krupiński – redaktor prowadzący
- Artur Czuliński – wydawca
- Marcin Patalon – redaktor działu mody
15. Organizator konkursu zastrzega sobie termin dostarczenia nagród: do 30 dni od daty zakończenia konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie termin powiadomienia zwycięzców konkursu o ich wygranej drogą e-mailową do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zakończeniu konkursu.
17. O przyznaniu nagród decyduje data i dokładna godzina wysłania e-maila z prawidłowymi odpowiedziami i zastosowaniem się do wszystkich wymogów konkursu zapisanych w tym regulaminie.
 
Polityka prywatności
Uaktualniliśmy naszą politykę prywatności.
Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego informujemy Cię o zmianach w naszej Polityce Prywatności. Aby informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych były bardziej przejrzyste i czytelne, podzieliliśmy Politykę Prywatności na różne rozdziały. W każdym rozdziale szczegółowo opisujemy, które Twoje dane osobowe mamy i jak je przetwarzamy. Dodaliśmy też więcej informacji na temat Twoich praw – na przykład tego, jak uzyskać dostęp do swoich danych i jak powiadomić nas, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania.

Naszą Politykę Prywatności możesz znaleźć na Glow.pl w dolnej zakładce "Polityka Prywatności". Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je usunąć, napisz na adres e-mail: robert.krupinski@glow.pl

Zapoznaj się z Polityką Prywatności