Konkurs Boss Ma Vie Florale

czas trwania konkursu:
od 15-05-2017 do 15-05-2017
 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

1. Wszystkie osoby chcące wziąć udział muszą mieć ukończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zalogowanie się (utworzenie swojego konta) na portalu www.glow.pl. Osoby, które wyślą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe, a nie będą posiadały swojego konta na portalu www.glow.pl, nie będą mogły ubiegać się o nagrodę w konkursie.
3. Organizatorem konkursu jest Rosen Consultancy Services Artur Czuliński, 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 83 lok. 1803A.
4. Pod odpowiedziami na pytania wpisz swoją dokładną datę urodzenia (dzień-miesiąc-rok).
5. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi osób mających ukończone 18 lat, które podały datę urodzenia w treści e-maila z odpowiedziami na pytania konkursowe.
6. Wraz z odpowiedziami należy przesłać swoje dane: imię i nazwisko, dokładny adres pocztowy, na który ma zostać wysłana nagroda, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Dane te powinny być napisane w e-mailu pod datą urodzenia.
7. Czas trwania konkursu od 15 maja 2017 (od godz. 00.00) do 15 maja 2017 (do godziny 23.59).
8. Czas nadsyłania odpowiedzi – taki jak w punkcie 7 tego regulaminu oraz w punkcie „Zasady udziału w konkursie i nagrody”.
9. Odpowiedzi nadesłane wcześniej lub później niż w dokładnym czasie trwania konkursu określonym w punkcie 7 tego regulaminu nie będą brane pod uwagę.
10. Nagrody przyznawane są codziennie przez 1 dzień pierwszej osobie, która prawidłowo i w pełni odpowie na wszystkie pytania konkursowe, prześle je jako pierwsza w terminie podanym w punkcie 7 tego regulaminu oraz w punkcie „Zasady udziału w konkursie i nagrody”, na adres e-mailowy: konkursy@glow.pl
11. O przyznaniu nagrody decyduje data i godzina wpłynięcia e-maila.
12. Nagrody w konkursie: zostały określone na stronie konkursu, w jego opisie: punkt „Zasady udziału w konkursie i nagrody”.
13. W temacie wysyłanego e-maila wpisz: Konkurs Boss Ma Vie Florale
14. Nagrody zostaną wysłane:
- na terenie Warszawy - kurierem lub pocztą
- po za Warszawę - pocztą
15. Prawidłowy przebieg konkursu nadzorują:
- Robert Krupiński – redaktor naczelny
- Artur Czuliński – wydawca
- Edyta Pawlak – redaktor działu moda
16. Organizator konkursu zastrzega sobie termin dostarczenia nagród: do 30 dni od daty zakończenia konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie termin powiadomienia zwycięzców konkursu o ich wygranej drogą e-mailową do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zakończeniu konkursu.
18. O przyznaniu nagród decyduje data i dokładna godzina wysłania e-maila z prawidłowymi odpowiedziami i zastosowaniem się do wszystkich wymogów konkursu zapisanych w tym regulaminie.
19. O przyznaniu nagród decyduje data i dokładna godzina wpłynięcia e-maila z prawidłowymi odpowiedziami na konto e-mailowe podane jako adres, na który należy wysyłać zgłoszenia konkursowe.